ACTE NECESARE


Acte necesare cadastru si intabulare
In cazul instrainarii imobilului acesta trebuie sa fie intabulat in Cartea Funciara – documentatie care se face de catre un expert autorizat
Pentru a realiza documentatia de cadastru si intabulare sunt necesare urmatoarele acte,dupa caz:

Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare,Titlu de proprietate, Proces verbal de adjudecare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata la notariat;
Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a localitatii de care apartine imobilul-in original plus o copie;
Certificat de atestare a constructiilor-in cazul in care constructiile nu au autorizatie de construire si sunt edificate inainte de 1989;
Autorizatie de construire pentru constructii plus proces verbal de receptie finala sau partiala,in situatia in care constructia a fost edificata ulterior dobandirii terenului cate doua copii din care ,cate una legalizate la notar;
Certificat de nomenclatura stradala si adresa –emis de biroul urbanism al primariei,in cazul in care din acte nu reiese adresa postala a imobilului;
Actul de indentitate al proprietarului/proprietarilor - in doua copii; tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de catre autorizat;
Cerere tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de catre autorizat;
Declaratie tip de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;


Durata lucrarii variaza in functie de complexitate(cateva zile pentru un apartament )
Dupa ce documentatia este depusa la oficiul de cadastru , durata de obtinere a numarului cadastral si intabularii este de 21 zile lucratoare in regim normal sau 7 zile lucratoare in regim de urgenta 
Act de proprietate al imobilului - doua copii, una dintre acestea legalizata;
Autorizatia de constructie si procesul verbal de receptie definitiva (daca imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii, dintre care una legalizata;
Schita anexata actului de proprietate – daca exista; copie dupa documentatia cadastrala (plan de amplasament si delimitare, fisa corp de proprietate) - daca acestea exista;
O copie dupa documentatia cadastrala (plan de amplasament si delimitare, fisa corp de proprietate) - daca acestea exista;
Act de indentitate al proprietarului/ proprietarilor - doua copii;

Best AI Website Maker