POLITICA FIRMEI

POLITICA
S.C. TOP GEOCAD S.R.L.
IN DOMENIUL CALITATII

Politica aplicată de S.C. TOP GEOCAD S.R.L. în domeniul calităţii are la bază angajamentul conducerii acesteia de a furniza produse şi servicii care să satisfacă cerinţele clienţilor în condiţiile de rentabilitate stabilite.

Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul calităţii este obligatorie pentru toţi angajaţii S.C. TOP GEOCAD S.R.L. atunci când sunt implicaţi în activităţi care afectează obiectivele calităţii din cadrul societăţii.

Obiectivele generale ale societăţii in domeniul calitatii sunt orientate în următoarele direcţii :
• Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale şi a situaţiei economico-financiare;
• Cresterea nivelului de competenta a angajaţilor in ceea ce priveste cerintele sistemului de management al calitatii
• Creşterea segmentului de piaţă în condiţii de profitabilitate;
• Strângerea legăturilor de colaborare cu clienţii şi furnizorii în cadrul unor relaţii de lungă durată, fondate pe principiul raporturilor de parteneriat, respectului reciproc pentru găsirea optimului economic profitabil părţilor, dar şi pe o politică comună în asigurarea calităţii si mediului.
• Imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii
• conformarea cu legislatia si reglementarile aplicabile, precum si cu alte cerinte adoptate de catre societate;

Conducerea organizatiei s-a angajat pentru imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  asa incat prin aceasta sa creasca continuu capacitatea si calitatea proceselor/serviciilor oferite si descrise pentru domeniul nostru de activitate.

Directorul General l-a desemnat pe Reprezentantul managementului pentru calitate ca avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii Manualului Calitatii si a procedurilor sistemului.

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SSM,
DECLARAŢIA – ANGAJAMENT
a Directorului General


Politica aplicata de S.C. TOP GEOCAD S.R.L. in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca are la baza angajamentul conducerii acesteia de a furniza produse si servicii care sa satisfaca cerintele clientilor in conditiile de rentabilitate stabilite, fara a prejudicia mediul inconjurator si securitatea si sanatatea in munca a tuturor partenerilor de interes.


Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul managementului integrat este obligatorie pentru toti angajatii, atunci cand sunt implicati in activitati care afectează obiectivele calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.


Conducerea societatii s-a angajat pentru proiectarea, implementarea si imbunatatirea continuă a sistemului de management integrat conform cerintelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, astfel incat prin aceasta sa creasca continuu capacitatea si calitatea proceselor stabilite pentru domeniul nostru de activitate, precum si pentru reducerea poluarii si a impactului negativ asupra mediului si asigurarea securitatii si sanatatii in munca.


Obiectivele generale ale societatii in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca sunt orientate in urmatoarele directii :
• Cresterea competitivitatii serviciilor noastre prin calificarea, instruirea, experienta angajatilor, precum si prin angajamentul si competenta dovedita a acestora;
• Crearea unui climat de siguranta in randul clientilor si beneficiarilor nostri prin mentinerea unei pozitii stabile pe o piata in permanenta schimbare; deschiderea permanenta catre noi piete de desfacere;
• Cresterea ponderii incasarilor prin extinderea regionala a produselor si serviciilor furnizate de organizatie prin deversificarea si flexibilitatea serviciilor, prin eficientizarea activitatilor generatoare de profit ;
• Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru, astfel incat sa se realizeze conformitatea cu cerintele clientului;
• Managementul proceselor in conformitate cu cerintele standardelor de referinta pentru realizarea si imbunatatirea continua a performantei in domeniul calitatii – mediului – securitatii si sanatatii in munca si a eficacitatii sistemului de management integrat;
• Conformarea cu cerintele legale si de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie, aplicabile activitatilor societatii in domeniul calitatii – mediului – securitatii si sanatatii in munca;
• Prevenirea poluării, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
• Management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;
• Asigurarea pentru salariati a unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin controlul riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca.


Directorul l-a desemnat pe Reprezentantul Managementului Integrat ca avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii Manualului Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca.

08.01.2024  Director General
Naidin Florea

Offline Website Creator