SERVICII

  Verificare de titlu ,carti funciare si cadastre existente
Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat
Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor , folosind tehnologia GPS
Studii de caz si propuneri de solutionare
Consultanta in lucrari de constructii:

Planuri de situatie incluzand curbe de nivel; topografice pentru proiecte de infrastructura; longitudinale si transversale; amprentelor cladirilor si calcule pentru determinarea volumului de material excavat/depus (in general in balastiere/cariere/halde steril);

Mobirise